Jak daleko powinny być domy Bluebird?

Jak daleko powinny być domy Bluebird?

Olivia Hoover

Olivia Hoover | Redaktor Naczelny | E-mail

Ogólne wytyczne Towarzystwa Bluebird Society dla odległości między zachodnimi domami bluebird to około 150 jardów, 125 do 150 jardów dla wschodnich bluebirdów i 200 do 300 jardów dla górskich bluebirdów. Możesz spróbować zbliżyć domy do siebie, jeśli istnieje między nimi coś, co uniemożliwiłoby wzajemne widzenie się ptaków, takich jak budynek.

Równomiernie rozmieszczając domy Bluebird

Parowanie domów Bluebird

Aby zapobiec rywalizacji o domy bluebird, domy można sparować. Aby to zrobić, umieść dwa domy oddalone od siebie o 5 do 25 stóp. Wytyczne dotyczące odległości w społeczeństwie bluebird można następnie wykorzystać do określenia odległości między tymi parami. To pozwala różnym gatunkom zająć jeden ze sparowanych domów, podczas gdy bluebird twierdzi, że drugi.

Dolna linia

Chociaż domy Bluebirda mogą być rozmieszczone w równej odległości od siebie, lepszym rozwiązaniem jest ustawienie domów Bluebird w pary. Umieszczenie dwóch domów blisko siebie daje szansę na dom i podniesienie potomstwa bez kolejnego gatunku, a nawet przebicie jaj bluebirds i zburzenie ich gniazda.

Podziel Się Z Przyjaciółmi

Podobne Artykuły

add